Dodací podmínky

I. Cena

Ceny zboží uvedené na webových stránkách www.alfatopeni.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH. Pokud dojde ke změně ceny a kupující si vyžádá výměnu nebo vrácení zboží, vždy se počítá s cenami, které byly u výrobku v momentě odeslání objednávky. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu dopravy, výrobci, cílové destinaci a množství a povaze zboží), jsou následně vypočteny a zákazník o nich bude informován prostřednictvím emailu, nebo telefonicky. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je uvedena bez dopravného. V rámci ČR poskytujeme na všechny radiátory dopravu zdarma. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

U produktů, které mají být zákazníkovi zaslány poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

II.Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto obchodních podmínek, tedy po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet na základě proforma faktury, nebo je u daného zboží nutná zálohová platba, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, resp. zálohy, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Lhůty dodání se u jednotlivých dopravců liší a kupující o nich bude informován prostřednictvím emailu, nebo telefonnicky.

 

III. Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky a Evropské unie. Náklady na dopravu zboží se liší dle způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání je dán výrobcem, případně typem a povahou zboží. V případě možnosti výběru bude kupující vyzván aby zvolil preferovaný způsob dopravy, pokud tak neučiní zvolí prodávající levnější variantu z daných možností. V rámci ČR poskytujeme na všechny radiátory dopravu zdarma.

 

IV. Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši v hotovosti uhradit osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, nebo bankovním převodem. Vámi preferovaný způsob platby s Vámi dohodneme po objednání.

 

V. Převzetí zboží

Prodávající doporučuje kupujícímu - spotřebiteli prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud bude kupujícím (příjemcem) zjištěno mechanické poškození obalu zboží, prodávající doporučuje zboží ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.